گروه تابلوسازی و تبلیغاتی ماژان ( ویونیز قدیم

 

طراحی وساخت بزرگترین تابلو حروف برجسته در ایران توسط تیم تابلو سازی. ابعاد این حروف برجسته عظیم بصفارس گروه صنعت سازان نام آور در استان البرز صورت گرفته. ابعاد بزرگترین تابلو ایران به طول 80 متر و ارتفاع 6 متر طی 26 روز توسط بهترین تابلو ساز کرج با همکاری مجموعه صنعت سازان نام آور در شهرک صنعتی بهارستان در سال 1398 به پایان رسید.


بزرگترین حروف برجسته در ورودی شهرک بهارستان استان البرز نماد ورودی این مجموعه صنعتی در ساعات پایانی روز خودنمایی میکند. رکوردار حروف چنلیوم (پلاستیک) در ایران توسط گروه صنعت سازان شکسته شد. گروه تابلوسازی ماژان ( ویونیز قدیم ) سازنده بزرگترین تابلو تبلیغاتی در ایران.

 

لطفا با شمارهای 09124676090 , 09058494001  تماس حاصل فرمایید

 

  • تابلو بورس تبلیغاتی تبلیغات بورسبورس تابلوسازیبورس تابلو تبلیغاتیبورس پلاک تبلیغاتی ببین که دیگه گیرت نمیاد _بورس _تابلو فرش وزراتابلوشهر فرشتابلو فرش ماهریستابلو فرش فرهیتابلو ساز فرش وزراتابلوساز شهر فرشتابلو کارخانهتابلو بالای سوله. تابلو شهری تابلو ساز شهریتابلو راهنما شهریتابلوسازکرجکرج تابلو _امان شهری کرج _تابلو ورودی کرمان _تابلو ورودیقمتابلو ورودی شهراسترابورد سفید _تابلو شهرداری.تابلوساز اتحادیهتابلو ساز ی صنعتی تبلیغاتی _بیلبورد تبلیغاتیبیلبوردتابلو تبلیغاتی شهریتابلو شهدای نژاد فلاح تابلو حبیبی _تابلو حبیب تابلو شهر فرش کرجتابلو شهرک صنعتی بهارستان. تابلو شهرک صنعتی هلجرد. تابلو بهشت علی. تابلو ورودی ماموت. تابلو ورودی کلاک. تابلو ورودی کرج. تابلو ورودی چالوس. تابلوساز کرج. تابلو ساز اتوبان همت. تابلوهای شهرک صنعتی خاوران. تابلو تبلیغاتی شهرک اشتهارد. طراحی تابلو شهرک صنعتی ماهدشت.
  • تابلو بورس تبلیغاتی تبلیغات بورسبورس تابلوسازیبورس تابلو تبلیغاتیبورس پلاک تبلیغاتی ببین که دیگه گیرت نمیاد _بورس _تابلو فرش وزراتابلوشهر فرشتابلو فرش ماهریستابلو فرش فرهیتابلو ساز فرش وزراتابلوساز شهر فرشتابلو کارخانهتابلو بالای سوله. تابلو شهری تابلو ساز شهریتابلو راهنما شهریتابلوسازکرجکرج تابلو _امان شهری کرج _تابلو ورودی کرمان _تابلو ورودیقمتابلو ورودی شهراسترابورد سفید _تابلو شهرداری.تابلوساز اتحادیهتابلو ساز ی صنعتی تبلیغاتی _بیلبورد تبلیغاتیبیلبوردتابلو تبلیغاتی شهریتابلو شهدای نژاد فلاح تابلو حبیبی _تابلو حبیب تابلو شهر فرش کرجتابلو شهرک صنعتی بهارستان. تابلو شهرک صنعتی هلجرد. تابلو بهشت علی. تابلو ورودی ماموت. تابلو ورودی کلاک. تابلو ورودی کرج. تابلو ورودی چالوس. تابلوساز کرج. تابلو ساز اتوبان همت. تابلوهای شهرک صنعتی خاوران. تابلو تبلیغاتی شهرک اشتهارد. طراحی تابلو شهرک صنعتی ماهدشت.
  • تابلو بورس تبلیغاتی تبلیغات بورسبورس تابلوسازیبورس تابلو تبلیغاتیبورس پلاک تبلیغاتی ببین که دیگه گیرت نمیاد _بورس _تابلو فرش وزراتابلوشهر فرشتابلو فرش ماهریستابلو فرش فرهیتابلو ساز فرش وزراتابلوساز شهر فرشتابلو کارخانهتابلو بالای سوله. تابلو شهری تابلو ساز شهریتابلو راهنما شهریتابلوسازکرجکرج تابلو _امان شهری کرج _تابلو ورودی کرمان _تابلو ورودیقمتابلو ورودی شهراسترابورد سفید _تابلو شهرداری.تابلوساز اتحادیهتابلو ساز ی صنعتی تبلیغاتی _بیلبورد تبلیغاتیبیلبوردتابلو تبلیغاتی شهریتابلو شهدای نژاد فلاح تابلو حبیبی _تابلو حبیب تابلو شهر فرش کرجتابلو شهرک صنعتی بهارستان. تابلو شهرک صنعتی هلجرد. تابلو بهشت علی. تابلو ورودی ماموت. تابلو ورودی کلاک. تابلو ورودی کرج. تابلو ورودی چالوس. تابلوساز کرج. تابلو ساز اتوبان همت. تابلوهای شهرک صنعتی خاوران. تابلو تبلیغاتی شهرک اشتهارد. طراحی تابلو شهرک صنعتی ماهدشت.
  • تابلو بورس تبلیغاتی تبلیغات بورسبورس تابلوسازیبورس تابلو تبلیغاتیبورس پلاک تبلیغاتی ببین که دیگه گیرت نمیاد _بورس _تابلو فرش وزراتابلوشهر فرشتابلو فرش ماهریستابلو فرش فرهیتابلو ساز فرش وزراتابلوساز شهر فرشتابلو کارخانهتابلو بالای سوله. تابلو شهری تابلو ساز شهریتابلو راهنما شهریتابلوسازکرجکرج تابلو _امان شهری کرج _تابلو ورودی کرمان _تابلو ورودیقمتابلو ورودی شهراسترابورد سفید _تابلو شهرداری.تابلوساز اتحادیهتابلو ساز ی صنعتی تبلیغاتی _بیلبورد تبلیغاتیبیلبوردتابلو تبلیغاتی شهریتابلو شهدای نژاد فلاح تابلو حبیبی _تابلو حبیب تابلو شهر فرش کرجتابلو شهرک صنعتی بهارستان. تابلو شهرک صنعتی هلجرد. تابلو بهشت علی. تابلو ورودی ماموت. تابلو ورودی کلاک. تابلو ورودی کرج. تابلو ورودی چالوس. تابلوساز کرج. تابلو ساز اتوبان همت. تابلوهای شهرک صنعتی خاوران. تابلو تبلیغاتی شهرک اشتهارد. طراحی تابلو شهرک صنعتی ماهدشت.
Call Now Buttonتماس فوری