جایگاه تابلو چلنیوم در تابلوسازی
سپتامبر 25, 2019

آیین نامه نحوه نصب تابلو در سطح شهر وچگونگی محاسبه عوارض تابلو برای شهرداری چگونه است

رسانه های محیطی از لحاظ مکان قرارگیری به دو دسته تقسیم می شوند. یکی تابلوهایی که در ملک شهرداری قرار دارند و دیگری هم تابلوهایی که در نمای اماکن و ساختمان ها نصب می شود. به طور مثال بیلبوردها،عرشه پل ها و … در دسته اول و تمام تابلوهای مغازه ها، شرکت ها و ساختمان های تجاری و اداری و … در دسته دوم قرار می گیرند.
حالا شاید سوال اینجا باشد که آیا نصب تابلوهایی که در مالکیت شهرداری نیست (مثل تابلوی انصاف و مغازه ها) هم نیاز به مجوز دارد؟
حسن منوری مدیر تبلیغات اصناف و بازار سازمان زیبا سازی شهر تهران در پاسخ به این سوال گفت:« سازمان زیباسازی شهر تهران با اختیاراتی که از مصوبه های شماره ۱۹۰۷ و ۱۸۹۸ شورای شهر بدست آورده، متولی و مسئول اصلی تابلو و تابلوساز تبلیغات محیطی شهر تهران و صدور مجوز بهره برداری از آن هاست. طبق همین مصوبه ۱۹۰۷، تمام افراد و نهادهایی که دارا یا متقاضی نصب تابلو و ساخت تابلو تبلیغاتی هستند، مکلف به رعایت مقررات ابلاغی نصب تابلوهای اماکن غیر مسکونی (تجاری و اداری) و دریافت مجوز از سازمان زیبا سازی شده اند. در صورتی هم که تابلو بدون دریافت مجوز از سازمان زیباسازی کرج نصب شود، شهرداری می تواند پس از ابلاغ دو اخطار، نسبت به رفع تخلف اقدام کند.»او درباره تغییرات این مصوبه و حکم اخیر دیوان عدالت اداری نیز توضیح داد:« از این پس مطابق آراء صادره از سوی دیوان عدالت اداری، کلیه تابلوهایی(تابلو سردرب) که روی سر در ورودی اماکن نصب می شوند که و صرفا مبین و معرف محل استقرار و فعالیت این اماکن هستند، مشمول پرداخت عوارض نمی شوند اما موظف به دریافت مجوز و رعایت مقررات نصب تابلو در هنگام اجرا و یا پس از اجرا هستند.»
منوری اما حساب تابلوهایی که ماهیت تبلیغاتی نیز دارند را از تابلوهای معرف کاربری (اختصاصی) جدا کرد:« به طور مثال تابلویی که در کنار نام و عنوان معرف خود، برند، کالا یا خدمات خاصی را هم تبلیغ می کند ماهیت تبلیغاتی دارد و علاوه بر دریافت مجوز مشمول پرداخت عوارض نیز می شوند.»
مراحل دریافت مجوز نصب تابلو و تبلیغات اماکن غیرمسکونی شهر تهران
۱- متتقاضی چنانچه درخواست نصب تابلویی را دارد که صرفا معرف محل استقرار کاربری یا نوع فعالیت اش است، درخواست خود را به همراه مدارک زیر به شهرداری منطقه محل فعالیتش تحویل دهدوپس از اخذ مجوز اقدام به سفارش به تابلوساز ماژان وتابلوساز معتبر اقدام نمایند .
• سند مالکیت یا اجاره نامه معتبر
• تصویر جواز فعالیت معتبر
• پایان کار دال بر اداری و تجاری بودن
• طرح اولیه تابلو در مقیاس دقیق و مناسب که توسط تابلوساز یا کامپوزیت کار ماژان تهیه ودر اختیار مشتری قرار بگیرد .
• ارائه رضایت مالکین مشاع ساختمان (در صورتی که قرار باشد تابلو در نمای مشاعی ساختمان نصب شود)
۲- شهرداری پس از بازدید میدانی و تطبیق مدارک ارائه شده با ملک محل فعالیت و تعیین ابعاد تابلوی مورد تقاضا، مجوز را صادر می کند.
۳- مادامی که تابلو صرفا معرف نوع کاربری باشد، مشمول پرداخت عوارض نمی شود اما اگر تابلو محتوای تبلیغاتی داشته باشد و برند، کالا یا خدماتی را تبلیغ کند، مطابق نظر معاون حقوقی، پیگیری و پژوهش دیوان عدالت اداری، مشمول پرداخت عوارض مطابق جدول شماره ۲ مصوبه شورای اسلامی شهر تهران می شود. همچنین تمام افراد متقاضی نصب تابلوهای تبلیغاتی بر روی ساختمان های غیر مسکونی، باید برای دریافت مجوز به مدیریت تبلیغات اصناف و بازار سازمان زیبا سازی (عظیمیه میدان اسبی سازمان سیما ومنظر کرج

۰۹۰۵۸۴۹۴۰۰۱-۵
کسب و کار و #برند شما با# تبلیغات دیده می شود.اگر دوست دارید #زیباتر دیده شوید پس هیچگاه نقش #تابلو سازی# تبلیغاتی را نادیده نگیرید.
#تابلوساز_ماژان
کسب و کار و برند شما با تبلیغات دیده می شود.اگر دوست دارید زیباتر دیده شوید پس هیچگاه نقش تابلو سازی تبلیغاتی را نادیده نگیرید.

#سورپریز #تابلوسازی#تابلوساز۰۹۰۵۸۴۹۴۰۰۲
۰۹۱۲۱۸۶۲۳۱۰
#تابلوسازی #بیلبورد #المانشهری #بریجبورد #کرجبیلبوردماژان#کامپوزیت#رنگخاص #بیلبوردماژان #سازندهتابلوتبلیغاتی #تابلوسازیماژان #نماکامپوزیت #سازههایمحیطی #لترمکس #لایتباکسدوطرفه #تابلوساز#کیا_گالری
#Sign_making
#Advertising
#zibasazi.ir/fa/ads-trades/item/11300-زیر-و-بم-نصب-تابلوهای-اصناف-و-اماکن-غیر-مسکونی-شهر-تهرانBillboard_making
#Outdoor_advertising